تعدادی از وسایل خانه

 

 تعدادی از وسایل خانه که تقریبا" دیگه فارسی جای اونا رو گرفته

 په ڵێ وه جه وه سایل و یانه ی کێ ئیته ر فارسی ماچیا:

 

1- کبریت:شقارتێ                                 10- بشقاب :ده وری

2- استکان :پیاڵه                                    11- تلفن :ته له فوون

3- زیر استکان :چێر پیاڵه                        12- لامپ :گڵۆپ

4- در:به ره                                         13- قابلمه :قاڤله مه

5- پنجره :دووده ری (ده لاقه)                    14- تابه :تاڤه

6- ضبط صوت:شریته                            15- تشک :دۆشه که

7- بخاری :سوبه                                   16- بالش :سه رێنگا

8- کاسه :له گان                                    17- گهواره :بێشکێ

 

9- قاشق :چه مچه                                 18- جارو: گزی

/ 3 نظر / 46 بازدید
سه عدولا

سلام په ی زوانی هورامی ده ست وه ش بو هه ر به ر ده وام بی

شمس

سڵام کاره‌که‌ت فره‌ عالا وێت برمانه‌