تعدادی از اجزای طبیعت

تعدادی از اجزای طبیعت

 

 

گل:ڤلی(گۆڕاڵێ)  ___ سنگ: ته وه نی ___چوب: چۆ ___ درخت: دار

 

صخره:که مه ر ___ رودخانه : رۆخانه ___ جوب :جۆ(جۆکڵێ)

 

برف : ڤه رڤه ___ باران: ڤاران ___ تگرگ : ته ڤه رگه ___ شب: شه وه

 

روز :رۆ ___ خار : دڕه ی ___ خورشید :ڕۆجیار ___ ماه : مانگه

 

ستاره : هه ساره ___ ابر : هور ___ گیاه : گیواو ___ کوه: که ش

 

نورخورشید: وه ر

tab

/ 2 نظر / 521 بازدید
هورامان هانه به رچه م

سڵام،مامۆسای زۆانم فونته که ما خاس بیه و،ده ست وه ش بۆ،زانا وێم شانازی به جه نابیت که رمێ.

فهمی

مه طله به کیت فه ره وه شینی سه ریو ما ده ونه