اعضای خانواده

                                          yanh

ئه عزاو یانه ی

 

پدر:تاته--- مادر: ئه دا--- برادر: برا--- خواهر: واڵێ --- عمو:مامۆ --- دایی :لالۆ

 

عمه و خاله :مه تیه --- مادر بزرگ: ماما--- پدر بزرگ: بابا --- پسر :کوڕ----

 

دختر:کناچێ--- زن عمو: مامژه نی--- زن دایی:  لالۆژه نی --- برادرزن:براژه نی

 

فرزندان عمو:مامۆزا--- فرزندان دایی:لالۆزا--- فرزندان برادر:برازا--- فرزندان

 

خواهر:واره زا--- فرزندان عمه و خاله:مه تیه زا--- شوهر:شو --- زن:ژه نی ---

 

داماد:زه ما --- عروس:وه یوه --- مادرزن ومادر شوهر:هه سروه --- پدرزن وپدر شوهر:

 

هه سوره --- خواهر شوهر:سێتێ --- برادر شوهر: هێوه ر--- برادر زن:ژه ن برا ---

 

ناخوانده:نا ته نی --- زن بابا : دێدێ --- باجناق: هه م زه ما و ...............

 خانواده

 

سپا س

 

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
عبدالله حبيبي

سڵام ده‌سوه‌شیت چنه‌ که‌روو په‌ی ئا هه‌رمانه‌ عالێ. به‌ش ئه‌واڕه‌م درێژه‌ ده‌ی به‌ هه‌رمانه‌کێت . سپاسی دووباره‌ . هه‌ر مه‌نی به‌ وه‌شی. [گل]

ناصر

سلاو هاوره ی به ریز وبلاگه که تان زور جوانه سپاست ده کم هر بژی و شانازی و لینک بون

محموديان

ده ست وه ش بو کاریوی دروسو وه شت که رده ن