هورامی عدد

 

1 یوۆ 2 دوو ٣ یه رێ 4 چوار ۵په نج 6 شش ٧ حاوت ٨ هه شت 9 نۆه 10ده 11یانزده 12دوانزده 13 سێنزده 14 چوارده 15پانزده 16شانزده  17 حاوده 18 هه ژده 19 نۆزده 20ویس.

 

 

                                                                 

                         

                                           

                                         

                              

 

/ 4 نظر / 85 بازدید
ئێرشاد

ده‌ست وه‌ش بۆ گیان به‌راسی خه‌ریکوو هه‌رمانێوێ فره‌ گه‌ورێنی په‌ی زوانه‌که‌یما، ده‌سوو خامه‌یت کز نه‌بۆ گیانه‌که‌م ئاواتوو به‌رده‌وامیت په‌ی موازوو [گل][گل][گل]

عبداله علي پور

سلام براي ئازيز ده ست وه ش بو خاسته رئانه ن په ي معناوكه ليمه كا جه گرد مه حاليه ئيستيفاوه كه ري پسه سينزه ي- زيارده يچ ماچا و...

محمد

سلام به جه نابیت وه ته شه کور په ی ئی زه ح مه ت کیشایتا٬ جه بوارو هه ورامینه...مزانو به خاتره و نه و یه و سه فحه کریلی کوردی .نوسیه و ده قیقو هه و رامی سه خته ن ،به لام به عزیه عه ده ده کاتا ئیشتبا نوسیینی: حه وت یا حه فت، یانزه،دووانزه،سینزه،پانزه،شانزه ،که واته و( ن) مشو گنو لوته

هورامان هانه به رچه م

ده ستاوه ش،سڵام په ی وه شه ویسو هه ۆرامانی ژیواو کاک ره ووفی مه حموود پورچه مه راوئامای ته نمێ.