زوانی هورامی

آرامترین نفسهایم را در کنار تو می کشم تا ندانی که حســــــرتی بزرگ در دل دارم...

بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست